Service

Implementatie en begeleiding van een door ons gebouwd informatie systeem. We zijn tevreden als u goed met het pakket kan werken. (Service op Maat)

Verzorgen indien nodig basis trainingen voor Excel en MS Access

Het geven van Advies om Excel en MS Access effectiever te gebruiken, door meer handelingen te automatiseren, en door werkprocedure’ s te verkorten.

Het geven van Advies en Training om de onderdelen van MS Office (Excel, MS Access, Word en PowerPoint ) op elkaar beter op elkaar af te stemmen.

Heeft u klanten die gegevens aan u moeten aanleveren bij( Coaching en/of artsenpraktijken), hierbij advies en hulp hoe voor iedereen dit op de beste manier met Excel kan gebeuren, voorbeeld; gebruikersvriendelijke invul formulieren.